13. Elfte beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

11 – Abû ´Abdillâh bin Sadaqah al-Harrânî underrättade oss: al-Farâwî underrättade oss: ´Abdul-Ghâfir al-Fârisî underrättade oss: Abû Ahmad al-Djulûdî underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad bin Sufyân underrättade oss: Muslim bin al-Hadjdjâdj berättade för oss: Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Marwân berättade för oss: Yazîd – Ibn Kaysân – berättade för oss, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att det inte finns en man som kallar på sin maka till sin madrass varpå hon avböjer, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till dess att han är nöjd med henne.”1

Rapporterad av Muslim.

1al-Bukhârî (5193) och Muslim (1436).