13. Den rättfärdiga hustrun skall inte avslöja makens hemligheter

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att hon inte avslöjar makens och deras privata hemligheter. Även om de skulle skiljas och inte komma överens åligger det båda två att frukta Allâh (djalla wa ´alâ) i den här frågan. Beträffande detta rapporterade Imâm Ahmad i sin ”al-Musnad”1 via Asmâ’ bint Yazîd som berättade att hon var hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att män och kvinnor satt hos honom. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förmodligen säger en man vad han har gjort med sin hustru. Förmodligen säger en kvinna vad hon har gjort med sin make.” De blev tysta. Jag sade: ”Ja, Allâhs sändebud. Kvinnorna säger det. Männen gör det.” Då sade han: ”Gör inte det. Det liknar Satan som hittar en kvinnlig djävul på vägen och börjar ha samlag med henne medan människorna tittar på.”

Hon sade:

”Kvinnorna säger det. Männen gör det.”

Hon nämnde först kvinnorna för att det är ofta förekommande bland dem och oerhört sällsynt bland männen. Kvinnan talar med sin kollega och väninna om liknande privata saker. Många av dem bryr sig inte om att nämna makens hemligheter och deras privata angelägenheter. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det liknar Satan som hittar en kvinnlig djävul på vägen och börjar ha samlag med henne medan människorna tittar på.”

Det vill säga kvinnan och mannen som har denna egenskap och avslöjar sina hemligheter är som en manlig djävul som hittar en kvinnlig djävul på vägen och har samlag med henne medan människorna tittar på.

127583. Autentisk via andra hadîther enligt Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2022). Se ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2011).