13. Den kloke och trovärdigheten II

1 – Tungan är ett bitande rovdjur. Om dess ägare tyglar det, räddas han. Om han låter det vara, biter det honom. Det är via munnen som lögnaren avslöjas. Den kloke går inte in i något som han inte känner till så att han anklagas för något som han känner till. Syndernas ledare är lögnen. Lögnen visar de dåliga sidorna och döljer de goda sidorna. Det är inte tillåtet att sprida något så fort man hör det. Den som framför allt han hör sänker sin åsikt och förstör sin trovärdighet.

2 – Ibn Mas´ûd sade:

”Det räcker att den troende framför allt han hör för att hamna i lögn.”

3 – ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset till den som vaktar sin tunga, har ett rymligt hem och gråter över sina fel.”

4 – Trovärdigheten lyfter upp personen i de båda liven medan lögnen sänker honom i de båda liven. Om trovärdighetens enda fina drag hade varit att ens lögn betros och betraktas som sanning av åhöraren, skulle det räckt för att ålägga den kloke att träna sin tunga för att tala sanning och undvika lögn. Ibland är det bättre att tiga än att tala. Varje gång det sägs fel är det bättre att tiga.

5 – ´Umar bin al-Khattâb sade:

”Tjänaren kommer inte att känna av sann tro förrän han lämnar tvister även om han har rätt och låter bli att ljuga när han skojar när han vet att han kommer att få folket att skratta om han gör det.”

6 – ´Abdullâh bin ´Amr sade:

”Lämna det du inte har något att göra med. Tala inte om det som inte angår dig. Akta din tunga såsom du aktar dina pengar.”

7 – Den kloke får inte ha överseende med tungan. Den som talar mycket kommer att falla i många fel. Felet kan påverka andra så att man faller i något man sedan inte kan räddas från.

8 – Tungans sår läks inte och det som den skär av återkommer inte till dess plats. När ordet sårar hjärtat kan det inte läkas under en längre tid och det läks endast efter en riktigt intensiv behandling.

9 – Det finns folk som endast äras för deras tungor och det finns folk som endast förnedras för deras tungor. Därför är den kloke ålagd att inte vara bland de förnedrade.

10 – Ibn Sîrîn sade:

”Lögnen är större än att det bara är komikern som ljuger.”