13. De kör skrämseltaktik

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 182

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

13 – al-Ikhwân al-Muslimûn skrämde och sysselsatte oss med termer som ”ideologisk krigföring” och ”missionärkall”. Några år senare visade det sig vara al-Ikhwân al-Muslimûn som förde krig mot oss för att ersätta Salafiyyahs och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall. Beviset för det är att de ungdomarna vände ryggen åt Salafiyyahs kall som Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb utropat. Deras hjärtan är trots allt genomsyrade av kärlek till Sayyid Qutb, hans metodik och hans grupp al-Ikhwân al-Muslimûn.