13. De bästa följeslagarna

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 70-71

Detta samfunds bästa människor näst profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr, därefter ´Umar, därefter ´Uthmân. En grupp lärde och Ahl-us-Sunnah anser att ´Alî kommer efter ´Uthmân. Andra stannade vid ´Uthmân. Dessa individer är renläriga och vägledda kalifer.

Efter dessa fyra är de resterande av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare de bästa människorna. Ingen får nämna någonting av deras dåliga sidor. Ingen får förtala dem med kritik, nedvärdering eller skymf. Den som gör det måste tuktas och straffas av makthavaren. Han får inte benåda honom. Han ska straffa honom och kräva honom på ånger. Om han ångrar sig, accepterar han hans ånger, och om han inte gör det, straffar han honom igen. Därefter ska han fängsla honom till dess att han ångrar sig och tar tillbaka sin illgärning. Sådär lyder dogmen om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.