13. Bevis för Allâhs ridå

13 – Muhammad bin ´Alî bin ´Abdillâh al-Mu’adhdhin underrättade oss i Tûs: Muhammad bin Ahmad al-´Amrawî underrättade oss: Tamîm bin Muhammad al-Kârazî berättade för oss och Muhammad bin Muhammad bin Mahbûb och al-Husayn bin ´Umar underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Hasnawayh berättade för oss: Yahyâ bin Idrîs berättade för oss: ´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hans ridå är eld1; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser.”2

1Hos Muslim står det ljus.

2Muslim (179).