13. Bevis för Allâhs fot 13

13 – Muhammad bin ´Abdillâh ash-Shâfi´î berättade för oss: Ishâq bin al-Hasan berättade för oss: Abû Salamah Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Abû ´Ammâr, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det kommer att kastas i Elden och den kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

två gånger till dess att Han (tabârak wa ta´âlâ) kommer till den och placerar Sin fot över den. Då drar den ihop sig och säger: ”Det räcker, det räcker.”

150:30