13. Allâh vill både frågas och bönhöra

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

ad-Dâ’ wad-Dawâ’, ss. 19-20

Sett till att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) var samfundets lärdaste om Allâh och Hans Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kunnigast om Hans religion, var de också bäst på att efterleva denna åtgärd och dess villkor och etiketter. När ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) bad om seger mot sin fiende, som han för övrigt överväldigade numerärt, sade han till sina soldater:

“Ni stöds inte till följd av er mångfald; ni stöds från himlen.”

Han sade också:

“Jag förfogar inte över bönhörelse, utan över åkall. Om ni vägleds till åkall medföljer också bönhörelse.”

Utifrån den meningen sade poeten:

Om Du inte hade velat att vi uppnår det vi vill och söker

ur Dina givmilda handflator, hade Du inte lärt oss att söka

Den som intalar åkall vill också att det bönhörs. Allâh (subhânah) sade:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Er Herre säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er.”1

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

NÄR MINA slavar frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.”2

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte frågar Allâh, blir Han arg på.”3

Detta bevisar att Han behagas av att frågas och lydas. Om Herren (tabârak wa ta´âlâ) är nöjd, är all godhet vunnen. Å andra sidan ligger all prövning och all olycka i Hans vrede. Imâm Ahmad rapporterade följande sägelse i sin bok “az-Zuhd”:

“Jag är Allâh – det finns ingen sann gud utom Jag. När Jag är nöjd, välsignar Jag – och Min välsignelse är ändlös. Och när Jag är arg, förbannar Jag – och Min förbannelse når den sjunde generationens avkomma.”

Reson, sägelser, naturlighet och samfundens erfarenhet, utan hänsyn till deras olikartade raser, religioner och tro, påvisar att närmning till världarnas Herre, strävelse efter Hans välbehag och godhet mot Hans skapelse hör till de största faktorer som medför all sorts godhet. Å andra sidan hör deras motsatser till de största faktorer som medför all sorts ondska. Inget medför Allâhs (ta´âlâ) gåvor och avvärjer Hans straff så påtagligt som lydnad av Honom, närmning till Honom och godhet mot Hans skapelse.

140:60

22:186

3at-Tirmidhî (3373) och Ibn Mâdjah (3827). God enligt al-Albânî i “as-Sahîhah” (2654).