13. Allâh beskrivs på nekande och jakande vis

När Allâh (subhânah) beskriver och namnger Sig själv i verserna och hadîtherna gör Han det på ett nekande och jakande sätt. Det nekande är allmänt medan det jakande är detaljerat. Det är metoden i Qur’ânen och Sunnah. Exempel på allmänt nekande är:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han.”1

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”2

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”Känner du någon som kan kallas Hans namne?”3

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”4

Exempel på detaljerat jakande är att Allâh är mäktig, vis, barmhärtig, öm, en, inte beroende av någon medan alla är beroende av Honom, förlåtande, nåderik, konung, ren, fri från brister och andra av Hans (subhânahu wa ta´âlâ) detaljerade namn och egenskaper.

Qur’ânen och Sunnah kombinerar nekande med jakande. Det allmänna nekandet rentvår Herren från allt som är olämpligt för Honom (subhânahu wa ta´âlâ) och Hans renhet och det som sägs av sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) fiender. Det detaljerade jakandet bekräftar Hans (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper och namn. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah avviker inte från sändebudens budskap. Det är den raka vägen, nämligen att dyrkan ägnas åt Allâh allena, att Han lyds, att Han och Hans namn och egenskaper betros och att Han saknar motsvarighet, jämlike och vederlike.

142:11

22:22

319:65

4112:4