13. al-Wâdi´îs förtal av Saudiarabien förkastas

Angående Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´îs (rahimahullâh) förtal av den saudiska myndigheten i allmänhet och Kung Fahd (rahimahullâh) i synnerhet, så är det en synd som vi fördömer honom för å det grövsta och som vi anser svärtade hans Salafiyyah. Även om han skall ha eloge för att ha spridit Sunnah bland Râfidhah och Shî´ah, uttalade han sig konkret i boken ”al-Makhradj min al-Fitnah”. Jag har inte sett boken och jag vill inte se den heller. I den får han utlopp för sitt hat mot Saudiarabien, landet av Tawhîd. Det styr med Allâhs lag och dömer med den i domstolarna. Tawhîd undervisas i dess skolor, institut och universitet. Inga reliker besöks och inga gravar dyrkas. Det är ett unikt land i jämförelse med alla andra länder som tillskrivs islam. Vi säger dock inte att det är felfritt. Det Shaykh Muqbil gjorde gjordes även av andra, däribland al-Mas´arî och Muhammad Surûr, som utnyttjade sitt hat för att kunna förtala det muslimska och monoteistiska landet.

Sett till att han var en man av Hadîth som associerades med Salafs metodik och anammade Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm, borde han inte ha förvillats så mycket av hat, lämnat Salafiyyah för rutten fanatism och tagit avstånd från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Förmodligen kommer vi att se honom skriva en annan bok vari han går emot den omnämnda boken och ursäktar sig för sina tidigare fel. Må Allâh förlåta oss och honom och vägleda honom till sanningen.

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ville pröva Shaykh Muqbil (rahimahullâh) med sjukdom. Några godvilliga lärda vädjade till landet om att ta emot honom och ge honom vård. Tillsammans med hela familjen anlände han sjuk till Saudiarabien. Landet välkomnade honom värdigt och försåg honom med propert hushåll. Landet bekostade hans vistelse och sjukhusbesök. När läkarna fastslog att han behövde uppsöka vård utanför Saudiarabien, finansierade landet hans resor till USA och sedan till Tyskland. Trots att han fick sin behandling därborta, valde han att återvända till Saudiarabien. Han förblev sövd i Kung Faysals privatsjukhus till dess att han dog.

Jag och andra lärda träffade honom flera gånger under vallfärden. Jag ringde upp honom flera gånger för att se hur han mådde. Innan han dog spelade han in ett kassettband i vilket han hyllar det här landet. Däri konstaterar han också att han inte tillåter att hans gamla förtal av myndigheterna trycks på nytt. Han uttryckte sin ånger för vad som hade skett.

Han dog på Kung Faysals privatsjukhus i Jeddah. Begravningsbönen för honom hölls i Den heliga moskén i Makkah och han begravdes på ´Adl-begravningsplatsen. Vi ber Allâh att Han benådar oss och honom och förlåter oss och honom för alla våra fel som ingen människa undkommer.