13. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för förtal av Ibn Bâz

al-Halabî sade:

”Det har bekräftats med Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs röst att han har förtalat Shaykh Ibn Bâz. Hur kan det vara en väldig lögn? Ligger lögnen i ett bekräftat påstående eller i en nekande protest mot det som har bekräftats via inspelning?”1

Rösten som tillskrivs mig har förfalskats av lögnaktiga Haddâdiyyah. De spred den lögnen efter Imâm Ibn Bâzs död. Jag bad dem hämta yttrandet som tillskrivs mig. Om det verkligen stämde så skulle jag gå till Shaykh Ibn Bâz, ursäkta mig och be honom om förlåtelse. De klarade inte av att göra det under Shaykh Ibn Bâzs tid. Flera år efter att han hade dött började de sprida det förfalskade yttrandet. Det gladde den hatiske och lögnaktige al-Halabî, ty fåglarna landar hos sina likar.

Jag är en av dem som hyser störst respekt för ´Allâmah Ibn Bâz och sprider mest hans dygder, generositet och ömhet. Jag tar upp det i mina böcker, i mina sittningar och i mina lektioner. Jag råder ungdomarna att läsa hans böcker och ta efter hans karaktärer.

Likaså högaktar och vördar jag Imâm Ahmad och betraktar honom som imamen av Ahl-us-Sunnah. Jag lär ungdomarna att älska honom, respektera honom och följa honom.

Jag har även skrivit en bok till försvar av Imâm och reformator Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, hans metodik och hans troslära mot syndiga angrepp som kom från en Râfidhî. Jag anser att han är en av islams största imamer och reformatorer.

1Sid. 2