13. Äktenskapsvillkoren måste uppfyllas

Till makarnas rättigheter i samband med vigseln hör att den som frivilligt går med på villkor också är skyldig att uppfylla dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Villkoren som ni har störst skyldighet att uppfylla är de som ni har fått könen lovliga för.”1

Det har bekräftats att en man som gifte sig med en kvinna gick med på att inte ta ut henne ur hennes hem. Hennes villkor var att stanna i sitt hem och han gick med på det villkoret. Efter att de hade gift sig ville han ta ut henne därifrån. De tog tvisten till ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Hon har rätt till sitt villkor.”

Det vill säga att du är skyldig att uppfylla det.

Mannen sade: ”Då får vi skilja oss.” ´Umar sade: ”Rättigheterna upphör vid villkoren.”2

1al-Bukhârî (2721) och Muslim (1418).

2al-Bukhârî med en reducerad, men dock konstaterande, berättarkedja. Den rapporteras med en sammanbunden berättarkedja hos Ibn Abî Shaybah (16449), Sa´îd bin Mansûr (622) och (680) och al-Bayhaqî (7/14438).