Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 12

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 34-36

Du säger i ditt brev:

”Tryck inte denna bok som kommer att ge dig ett dåligt rykte och få dig att förtala din muslimske broders heder. ”

För det första anser jag att du lockar från Allâhs väg på detta vis. Jag anser att detta är ett av mina bästa verk. Häri stödjer jag sanningen och försvarar Tawhîd och den islamiska trosläran. Jag hoppas att det har utförts uppriktigt för Allâhs sak och att jag har uppfyllt Hans rättighet och försvarat Hans religion. Däremot säger jag inte att jag inte har brister och fel.

För det andra anser jag att du försakar sanningen på detta vis och stödjer och hjälper lögnarna. Bara det räcker för att behandla religionen och dess män fel. Allâh sade om dessa män:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

”Vem talar ett skönare språk än den som kallar till tron på Allâh, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ”Jag hör till muslimerna?””41:33

För det tredje har jag hört hur vissa Hizbiyyûn köper stora mängder av böcker som varnar för deras metodik för att sedan bränna dem. Vad är det för skillnad mellan att bränna en bok efter att den har tryckts och att avråda att den trycks?

För det fjärde anser jag att du ger dig in i något som du inte har att göra med för att locka från det goda. Den ädla hadîthen säger:

”Till ens goda islam hör att man undviker det som inte angår en.”

För det femte kommer den tryckta och utspridda boken att bekräfta Tawhîd och fördöma avguderi, bekräfta Sunnah och fördöma innovationer, bekräfta sanningen och fördöma lögnen. Du måste istället påskynda tryckandet för att stödja Tawhîd, Sunnah och sanningen. Däremot gör du rena motsatsen och ber om att boken inte trycks. På så sätt har du orättvist stött Ahl-ul-Bid´a och Hizbiyyah mot Ahl-ut-Tawhîd was-Sunnah och dem som följer Salaf. Be Allâh om förlåtelse och ångra dig inför Honom innan det blir för sent. Du kommer inte att ha någon nytta av personer. Du kommer endast att ha nytta av att ha uppfyllt skyldigheter och stött sanningen och dess folk.

Beträffande att du fruktar för mitt rykte, skall du veta att ett rykte försämras endast när man stödjer lögnen, uttalar den eller handlar utmed den. Jag har tack vare min Herres nåd varken gjort fel eller stött lögnarna så att mitt rykte ska försämras hos de troende som är Allâhs vittnen på jorden. Däremot har jag handlat utmed sanningen och stött den och jag hoppas att Allâh belönar mig för det. Vad lögnens folk beträffar, bryr jag mig inte om vad de tycker om mig.

Jag ber den väldige Allâh, den väldiga tronens Herre, att Han skyddar mig från deras ondska och planer. Jag kommer – om Allâh vill – trycka boken och sprida den och förlita mig på Allâh som har kontroll över hela skapelsen.

Må Allâhs välsignelse och fred vara med vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Ahmad bin Yahyâ Muhammad Shubayr an-Nadjmî