128. En judisk granne

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

128 – Abû Nu´aym berättade för oss: Bashîr bin Sulaymân berättade för oss, från Mudjâhid som sade:

”Jag var hos ´Abdullâh bin ´Amr medan hans dräng flådde ett lamm. Han sade till honom: ”Dräng! När du är klar får du börja med att ge till vår judiske granne.” Då sade en man: ”Juden? Må Allâh korrigera dig!” Han sade: ”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla ett så fint bemötande av grannen att vi fruktade att han skulle låta honom ärva.”1

FÖRKLARING

Fri är Allâh från brister! Denna rapportering från Mudjâhid är autentisk och överensstämmande med de angivna texterna. Den bevisar att följeslagarna hade kunskap om islams storslagenhet och att de efterlevde den. ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) befallde att hans judiske granne fick kött före alla andra. Förhoppningsvis kunde en sådan handling orsaka hans konversion till islam. Det som fick ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) uppträda så var att han hade hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla att grannen skall behandlas så pass väl att han nästan lät honom ärva. Detta bevisar grannens väldiga rättighet. Vi har redan tagit upp tre sorters grannar:

1 – Grannen som har tre rättigheter: rättighet som muslim, rättighet som släkting och rättighet som granne.

2 – Grannen som har två rättigheter: rättighet som muslim och rättighet som granne.

3 – Grannen som har en rättighet, nämligen en otrogen granne som har en grannes rättighet.

Sålunda befallde ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) att hans judiske granne får sin andel av gåvan före alla andra. Förhoppningsvis kunde det få juden att fatta tycke för islam och dess karaktärer och veta att islam är en barmhärtig religion som förespråkar lojalitet och givmildhet och Allâh vet bättre.

1Autentisk.