126. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av al-An´âm

al-´Ayyâshî sade när han förklarade:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ

Vem är mer orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Allâh eller säger: ”För mig har uppenbarats”, trots att ingenting har uppenbarats för honom, eller den som säger: ”Jag skall uppenbara motstycket till det som Allâh har uppenbarat?”1

Abû Basîr berättade att Abû Dja´far sade: ”Det vill säga den som hävdar ledarskap utom imamen (rahimahullâh).”2

Denna vers bekrigar avguderiet och villfarelsen som samtliga sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) har sänts för att bekämpa. Ingen är mer orättfärdig och lögnaktig än den som anser att någon annan än Allâh har del i dyrkan, skapandet eller bildningen eller påstår att Allâh har en son. Detsamma gäller personen som säger sig vara profet, att Allâh uppenbarar för honom eller att han förmår frambringa något som motsvarar Qur’ânen.

Versen tillämpas även på Râfidhah som har gett imamerna profeternas status. De går längre än så och hävdar att imamerna känner till det dolda. Alla deras lögnaktiga rapporteringar från dem är baserade på denna hädiska dogm.

Titta hur denne Bâtinî förvränger dessa betydelser som till och med rena hedningar och lögnare skäms för att nämna. Titta hur han kommer med betydelser som saknar existens i islams föreskrift. Det är ingen annan än juden Ibn Saba’ som har föreskrivit dem varefter Râfidhah Bâtiniyyah följde honom i det.

16:93

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/370).