125. Bara så får Qur’ânen tolkas

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 135-136

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

100 – Vi tvistar inte om Qur’ânen. Vi vittnar att den är världarnas Herres tal.

FÖRKLARING

Det inkluderar anklagelsen att Qur’ânen är från Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte från Allâh, vilket vantrogna säger.

Det inkluderar också tolkningar av Qur’ânen. Vi får inte tolka Qur’ânen efter eget huvud. Qur’ânen får bara tolkas via Qur’ânen, Sunnah, följeslagarnas och efterföljarnas tolkningar eller arabiskan. Vi, med våra svaga förstånd, får inte uttala oss om Qur’ânen efter eget tycke. Det är Allâh (subhânah), som har uppenbarat den, som får tolka den, eller profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam, som har anförtrotts att förkunna den, eller följeslagarna, som lärde sig av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), eller efterföljarna, som återberättade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärjungar, eller det språk som den uppenbarats på. Qur’ânen uppenbarades på klar arabiska. Om vi ska ta hänsyn till vad läkare, tänkare och astronomer säger, ska vi ha i åtanke att teorier varierar. Dagens teorier varierar från gårdagens teorier. Ty de härrör från vanliga människor. Allâhs tal ska inte tolkas med teorier som ständigt ändras och skiftas. Dagens ignoranter kan också missbruka termer som ”mirakulös omöjlighet”.

Vi vittnar att Qur’ânen är Allâhs tal som Han har talat på riktigt. Djibrîl hörde den från Allâh och förkunnade den till profeten (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), som förkunnade den till sitt samfund, som sedermera förkunnade den till efterkommande generationer. Vi skriver ned den, läser den och memorerar den. Den är i alla fall Allâhs tal och varken vårt tal, profetens tal eller Djibrîls (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) tal.