124. Allâhs absoluta fullkomlighet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, s. 211-212

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Trots det liknar ingen Honom (subhânah) alls; inte sett till Hans essens, inte sett till Hans namn och egenskaper och inte sett till Hans handlingar. Såsom det är självklart att Allâh (subhânah) har en verklig essens och verkliga handlingar, har Han också verkliga egenskaper. Ingen liknar Honom sett till Hans essens, egenskaper eller handlingar. Allâh är frikänd allt som fordrar defekt eller uppkomst. Ty Han (subhânah) äger en absolut fullkomlighet och kan inte vara föremål för uppkomst eftersom uppkomst fordrar en tidigare obefintlighet och en skapare som får den att uppstå samt för att Hans (subhânahu wa ta´âlâ) suveräna existens är en självklarhet.

FÖRKLARING

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har Sina namn och egenskaper, skapelserna har sina namn och egenskaper. Det finns dock ingen liknelse mellan Allâhs egenskaper och Hans skapelses egenskaper. På samma sätt har Allâh en essens som är olik skapelsens essens. Hans namn och egenskaper liknar inte skapelsernas namn och egenskaper. Ty namn och egenskaper är underordnade den beskrivnes essens. Såsom ingen annan än Allâh har vetskap om Hans essens beskaffenhet, har inte heller någon annan än Allâh vetskap om Hans namns och egenskapers beskaffenhet. Tal om Hans namn och egenskaper är nämligen som tal om Hans essens.

Allâh (´azza wa djall) är frikänd all defekt. Defekt är motsatsen till fullkomlighet. Allâh (subhânah) besitter en absolut fullkomlighet som utsätts varken för upphör eller defekt. Uppkomst betyder uppstådd befintlighet efter en tidigare obefintlighet, något som inte tillkommer Allâh (´azza wa djall). Han (subhânahu wa ta´âlâ) är evig och ändlös med Sina namn och egenskaper. Ingenting har någonsin funnits innan Allâh. En uppkommen sak fordrar först och främst att den har föregåtts av obefintlighet. För det andra fordrar en uppkommen sak att någon har orsakat dess uppkomst. Allâh (´azza wa djall) är frikänd både obefintlighet och uppkomst i relation till Hans essens, namn och egenskaper.