123. Sunnah går före modern vetenskap

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 132-134

Författaren (rahimahullâh) sade:

… förutsatt att de erkänner det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade och bekräftar allt han underrättade.”

Men om de förnekar något av det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) framförde, hädar de. Att de också betror något av det som han framförde spelar ingalunda roll; den som förnekar något hädar allting. Med andra ord är det obligatoriskt att betro allt, oavsett hur man ser på saken, ty allt är sanning.

Den som förnekar en autentisk hadîth är otrogen. Exempel på en sådan person är han som förnekar exempelvis en autentisk hadîth hos al-Bukhârî och säger att han varken betror eller bekräftar den därför att den inte stämmer överens med modern vetenskap. Ska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord vara föremål för skepticism men inte vanliga människors ord? Exempelvis sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Om en fluga hamnar i er dryck, ska ni doppa den och därefter ta ut den. Ty i en av dess vingar finns gift och i en annan motgift.”1

Detta är numera vetenskapligt bevisat. Men i och med att hadîthen inte faller dessa ignoranter i smaken, förtalar de den. Det är otro. De har gräsliga uttalanden om Sunnah. De avvisar den och sprider tvivel om den. Därtill argumenterar de med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Ni är kunnigare om ert jordeliv än vad jag är.”2

De talar på detta vis samtidigt som de säger sig kalla till islam. Såhär förhåller de sig till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Dessa ignoranter säger alltså att saken hör till jordelivet och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Ni är kunnigare om ert jordeliv än vad jag är.”

Alltså beskyller ni profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för okunnighet.

Lägg märke till att författaren (rahimahullâh) sade:

… förutsatt att de erkänner det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade och bekräftar allt han underrättade.”

Det räcker emellertid inte att bara erkänna och bekräfta. Bara Murdji’ah nöjer sig med det. Därtill krävs handling enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och uppriktighet.

1al-Bukhârî (3142) och Abû Dâwûd (3844).

2Muslim (2363).