121. Tre stötar på Domedagen

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 120-121

Den första stöten är i form av skräckinjagelse och bevisas av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

”Och tänk på den Dag då det skall stötas i hornet och då skräcken griper om alla i himlarna och på jorden, utom dem som Allâh vill, och då alla i ödmjuk lydnad skall stiga fram inför Honom.”1

Det vill säga underkastade och underordnade inför Allâh, världarnas Herre. Inget i skapelsen är svårt för Honom.

Den andra stöten kommer att generera en död.

Den tredje stöten medför resning inför Allâh, skapelsernas Herre. Dessa två sistnämnda stötar påvisas i Allâhs (´azza wa djall) ord:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

”Och hornstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de som Allâh vill – skall falla livlösa till marken. Ännu en hornstöt – och de reser sig och tittar.”2

Denna tredje och sista stöten är Uppståndelsens stöt. Då dyker alla skapelser upp ur sina gravar och från alla andra platser vari de förlorade sina liv, oavsett om de begravdes eller blev uppätna av fåglar och rovdjur eller ihjälbrända – alla kommer tvivelsutan att uppstå i fullkomlig skepnad för att betala räkenskap för sina handlingar som de gjorde i jordelivet. Den som gjorde väl, belönas väl, och den som gjorde dåligt, straffas.

127:87

239:68