121. Inga grannar får störas

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

121 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter träder inte in i paradiset.”1

FÖRKLARING

Denna korta hadîth skickar ett hårt hot till den som inte behandlar sin granne väl utan faktiskt besvärar honom med sin ondska. Inga grannar, inte ens otrogna grannar, får bemötas ondskefullt. Om du inte förskonar din granne från dina besvärligheter hamnar du under denna dom och förtjänar detta klarlagda straff som konkretiseras i hadîthen. Och om du förskonar honom från dina besvärligheter såtillvida att han varken besväras av dig eller räds dig så skall du räkna med belöning och förskonelse från Allâh.

1Autentisk.