120. Hadîth ”När någon av er vaknar, ska han inte doppa sin hand…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/105-106)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

43 – Han (radhiya Allâhu ´anh) berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När någon av er vaknar, ska han inte doppa sin hand i fatet förrän han tvättar den. Ty han vet inte var hans hand har tillbringat natten.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim som står för formuleringen.

FÖRKLARING

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade människan att när hon vaknar efter en nattsömn och vill två sig, ska hon inte doppa händerna i ett fat eller dricka ur det förrän hon tvättar sin hand tre gånger. På sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fanns inga kranar. Folk tvådde sig och badade ur fat, vilket ledde till att de doppade sina händer i faten. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det förrän man tvättat sina händer tre gånger. Han klargjorde visdomen bakom det och sade:

Ty han vet inte var hans hand har tillbringat natten.”

Det är möjligt att Satan har missbrukat den handen, smutsat ned den och dylikt utan att människan vet om det. Alla vet att deras händer är på madrassen när de sover, men ingen vet vad som sker med den handen under sömnens gång. Denna förklaring påminner om den föregående förklaringen gällande Satans övernattning på ens näsa. I detta fall kan Satan utsätta handen för något smutsigt och skadligt. Om man inte tvättar handen tre gånger finns risk att den skadar en. Därför nämnde författaren (rahimahullâh) denna hadîth efter den föregående. Det förefaller att han ville påpeka att anledningen är en och samma, nämligen att Satan kan missbruka och smutsa ned människans hand som hon använder för att ge, ta, äta och dricka. Den skadan försvinner inte förrän hon tvättar sina händer tre gånger. Därför är det förmenat att doppa handen i ett fat innan den tvättas tre gånger. Skulle någon göra det innan han tvättar den tre gånger, ska han be Allâh om förlåtelse, ångra sig inför Honom och låta bli att göra om sådant som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förmenat.

Vad vattnet beträffar, förblir det renande. Vattnet förblir alltså opåverkat, ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde ingenting om vattnet. Med det sagt förblir vattnet oförändrat, nämligen renande.

1Ahmad (2/241), al-Bukhârî (162), Muslim (278), Abû Dâwûd (105) och at-Tirmidhî (24).