12. Visheten bakom bön på böneplats

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 37-38

Det finns en väldigt djup vishet med bön i öken. Muslimer har två dagar om året då en hel stadsbefolkning av män, kvinnor och barn samlas. De vänder sig till Allâh med sina hjärtan. Ett enda ord enar dem. De ber bakom en enda imam. De lovordar Allâh och åkallar Honom uppriktigt. Det är som om de är i en enda mans hjärta; glada och lyckliga över Allâhs gåvor som Han har skänkt dem. På så sätt blir högtiden verkligen en högtid för dem.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd alla kvinnor att gå ut och be ´Îd-bön med alla andra. Han undantog ingen och ursäktade inte ens kvinnan utan kläder; han befallde henne att låna kläder av andra. Han till och med befallde kvinnor som vanligtvis inte ber att gå ut till böneplatsen för att bevittna godhet och muslimernas bön.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans kalifer och deras ställföreträdare ledde människorna i ´Îd-bön. Därefter predikade de, tillrättavisade människorna, lärde dem religiös och världslig välgång och befallde dem att skänka välgörenhet. De rika sympatiserade med de fattiga och de fattiga gladde sig över Allâhs gåvor från denna välsignade samling som badade i nåd och behag. Förhoppningsvis fortsätter muslimerna följa sin profets Sunnah och återuppliva sin religions ritualer som är grunden till deras lösningar och framgångar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

”Troende, svara när Allâh och sändebudet kallar er till det som skall förnya ert liv!”1

1 8:24