12. Tronen

Tronen är en kungastol. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

”Och han anvisade föräldrarna tronen.”1

Dessutom sade Han om Saba’s drottning:

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

”Och hennes tron är väldig.”2

Angående den Nåderikes tron som Han har rest Sig över, så är den väldig och omsluter alla skapelser. Tronen är den högsta och största skapelsen. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De sju himlarna och jordarna i förhållande till fotpallen är som en slängd ring i öknen. Och skillnaden mellan tronen och fotpallen är som skillnaden mellan öknen och ringen.”3

Författaren Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade i ”ar-Risâlah al-´Arshiyyah”:

”Hadîthen har rapporterats via flera vägar. Den har rapporterats av Abû Hâtim, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”, Ahmad i ”al-Musnad” och andra.”

Den språkliga definitionen av al-Kursî är en stol som man sitter på. Däremot är den al-Kursî som tillskrivs Allâh Hans fotpall. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

al-Kursî är de två fötternas plats och tronen kan bara uppskattas av Allâh.”4

Denna ovannämnda betydelse är den kända hos Ahl-us-Sunnah. Den är autentiskt rapporterad från Ibn ´Abbâs till skillnad från rapporteringen som säger att al-Kursî betyder kunskap. Likaså är al-Hasan al-Basrîs förklaring av al-Kursî som tronen svag enligt Ibn Kathîr (rahimahullâh)5.

112:100

227:23

3Ibn Hibbân (94 – al-Mawârid), Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (1/167) och al-´Adhamah (2/569, 649).

4al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

5Tafsîr-ul-Qur’ân al-´Adhîm (1/311). Jämför med Fath-ul-Bârî (8/199).