12. Tredje bevisningen för att den som inte ber inte är otrogen

Den tredje kategorin: Allmänna bevis som är inskränkta på så vis att de inte kan inkludera avsaknaden av bönen. Exempel på sådana bevis är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh har förbjudit Elden för den som säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och avser Allâhs ansikte med det.” 1

”Ingen vittnar ärligt från sitt hjärta att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud utan att Allâh förbjuder honom för Elden.”

En uppriktig och ärlig trosbekännelse hindrar personen lämna bönen. Ingen person uttalar den ärligt och uppriktigt utan att han också ber. Bönen är ju islams pelare och kontakten mellan slaven och hans Herre. Om han verkligen är ärlig och söker Allâhs belöning så kommer han att göra det som tar honom dithän och undvika det som hindrar honom från den. Om en person verkligen är ärlig när han säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud så kommer den ärligheten få honom att be uppriktigt för Allâhs (ta´âlâ) sak och på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vis. Det är vad en uppriktig trosbekännelse fordrar.

1al-Bukhârî (425) och Muslim (33).