12. Räcker inte att uttala trosbekännelsen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 58-59

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och att Muhammad är Hans slav och sändebud, att ´Îsâ är Allâhs slav, sändebud, ord som Han satte i Maryam och en själ från Honom, att paradiset är sant och att Elden är sann, ska Allâh föra in i paradiset oavsett vad han gör.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade alltså:

Den som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh…”

Det vill säga uttalar trosbekännelsen, vet dess betydelse, efterlever den och är övertygad om den. Det räcker inte att uttala trosbekännelsen utan kunskap om dess betydelse. Inte heller räcker det att uttala trosbekännelsen och veta dess betydelse utan att efterleva den. Alltså är det obligatoriskt att veta och handla utifrån denna väldiga trosbekännelse. Det handlar inte bara om att rabbla upp en fras utan att begripa dess innebörd. Inte heller räcker det att veta vad den betyder. Därtill måste trosbekännelsen också efterlevas; bara Allâh får dyrkas och dyrkan av allting annat måste utelämnas. Det är betydelsen av:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Allâh vittnar – och änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan sann gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.”2

Den som inte uttalar trosbekännelsen är inte muslim ehuru han vet om den innerligt och dyrkar Allâh. Så länge han inte uttalar trosbekännelsen är han inte muslim. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har blivit befalld att bestrida människorna till dess att de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”3

Den som uttalar trosbekännelsen utan att betro den innerligt är inte heller muslim – han är hycklare. Hycklare säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh samtidigt som de ska hamna längst ned i helvetet. Varför det? Därför att de inte trodde på vad de sade. Dagens gravdyrkare säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan att efterleva trosbekännelsens betydelse; de dyrkar gravar och reliker och åkallar helgon och rättfärdiga människor. De uttalar trosbekännelsen samtidigt som de går emot dess innebörd. Gårdagens idoldyrkare förnekade trosbekännelsens uttal och betydelse, medan dagens gravdyrkare accepterar dess uttal och förnekar dess betydelse. I slutändan finns det dock ingen skillnad mellan dem. Detsamma gäller hycklarna; de uttalar trosbekännelsen muntligt och förnekar den innerligt. De är alla likadana:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund.”4

Hycklare uttalar trosbekännelsen, ber och fastar, men i och med att de förkastar allt det innerst inne, hamnar de längst ned i helvetet. Med andra ord kräver denna väldiga fras tre faktorer:

1 – Den ska uttalas muntligt.

2 – Dess innebörd ska vetas.

3 – Den ska efterlevas.

1al-Bukhârî (3435) och Muslim (28).

23:18

3al-Bukhârî (6924), Muslim (124) och Ahmad (67).

44:145