12. Qur’ânen enligt Ashâ´irah

Ashâ´irah säger att Qur’ânen är Allâhs tal som upprätthålls av Hans essens och består varken av bokstäver eller röst. Enligt dem är Qur’ânen som vi har tillgång till inte Allâhs tal. De menar att Hans tal är en innerlig betydelse som upprätthålls av Allâhs essens. Det är Qur’ânen, Tora och Evangeliet enligt dem. Om Han talar på hebreiska, så är skriften Tora. Om Han talar på syrianska, så är skriften Evangeliet. Om Han talar på arabiska, så är skriften Qur’ânen.

Enligt dem är Qur’ânen med dess påbud, förbud och underrättningar en enda betydelse som inte är uppdelad. Deras teori är dum och falsk och förkastas av alla förnuft och föreskrifter. Att Allâh talar tyder på fullkomlighet. Det är en stor skillnad mellan den talande och den stumme. Den stumme är nedsatt. Den som förses med tal av Allâh är fullkomligare än den stumme.