12. Person dör i Ramadhân

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 19-20

Fråga: En man förlorade sin son som utelämnade fastan i Ramadhân på grund av föreskrivna skäl. Innan sonen dog sonade fadern för honom. Är det tillåtet att fasta å hans vägnar?

Svar: Ramadhân ska inte fastas å hans vägnar. Om hans skäl berodde på oförmåga, däribland kronisk sjukdom, är det matning å hans vägnar som gäller. Det vill säga 45 kg ris för en hel månad. Så är fallet om han inte fastade på grund av kronisk sjukdom; man föder å hans vägnar om han var sinnesfrisk. Om denne däremot var sinnessjuk när han dog, ska man varken fasta eller föda å hans vägnar.