12. Pärlor om at-Talamankî

17 – at-Talamanki (d. 429) Kull 13

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Hâfîdh, Imâm och Qur’ân-läsare Abû ´Umar Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Lubb bin Yahyâ al-Mu´âfirî al-Andalusî. Den lärde av Córdoba. Han föddes 340.

Från honom rapporterade bland andra Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr, Abû Muhammad bin Hazm och ´Abdullâh bin Sahl al-Andalusî. Han var en ledare inom Qur’ân-enliga kunskaper. Han lade en fullkomlig vikt vid Hadîth och kunskap om återberättarna. Han memorerade Sunnah. Han var en ledare och kunnig om religionens grunder.

Abû ´Amr ad-Dânî sade:

”Han studerade Qur’ân-läsning under Abûl-Hasan al-Antâkî, Abût-Tayyib bin Ghalbûn och Muhammad bin al-Husayn bin an-Nu´mân. Han hörde från al-Idfawî utan att läsa något för honom. Han var förträfflig, precis och hård inom Sunnah.”

Khalaf bin Bashkwâl sade:

”Han var ett draget svärd mot Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a. Han krossade dem. Han hade vaksamhet för Sharî´ah och var mycket hård för Allâhs sak.”

´Îsâ bin Baqiyy al-Hidjâzî sade:

”En dag kom at-Talamankî ut till oss när vi läste för honom. Han sade: ”Läs och läs mycket. Jag kommer inte att leva nästa år.” Vi sade: ”Varför inte det?” Han sade: ”Jag drömde i natt hur någon läste för mig:

Ta vara på fromheten med den gästande Shaykhen

Må han förbarmas av lekmännen och jägarna

Han fullbordade livet med den förra ´Îd

Efter den kommer han inte att uppleva någon mer ´Îd

Han dog samma år i Dhûl-Hidjdjah 429.

Khalaf bin Bashkwâl sade:

”Han var hård när han fördömde det onda varpå en grupp anklagade honom falskt för att vara Harûrî och att han anser det vara korrekt att ta till vapen mot rättfärdiga människor. De var femton stycken lärda och intellektuella. Men han fick hjälp av domaren Muhammad bin ´Abdillâh bin Farbûn i Zaragoza som fällde vittnena1.”

1Så dåligt gjort av de orättfärdiga. Må Allâh benåda den rättvise domaren som fällde den falska anklagelsen.