12. Ödets faser

Den troende är skyldig att tro på att hela ödet är bestämt av Allâh (tabârak wa ta´âlâ); det goda i det och det onda i det. Bland andra nämnde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) i ”al-Wâsitiyyah” att ödet har fyra faser:

Den första fasen: Allâh vet allt. Allâh har med Sin eviga kunskap alltid haft kunskap om Sina skapelser; de stora och de små, de precisa och de uppenbara.

Därefter har Allâh skrivit ned allt det i en bevarad skrift. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh bestämde skapelsernas öden femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var på vattnet.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”2

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har skrivit ned i den Bevarade tavlan allt Han vet med Sin allomfattande kunskap:

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

”Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna [strået] eller det som vissnat, saknas [bland det som har upptecknats] i Allâh öppna bok.”3

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

”Käre son! Även om det [som du har gjort] väger så litet som ett senapskorn och [ligger dolt] i en klippa eller i himlarna eller i jorden, skall Allâh låta det komma i dagen. Allâh genomskådar allt och är underrättad om allt.”4

Allâh vet nämligen allt och Han har skrivit ned allt det i den Bevarade tavlan.

Den andra fasen: Allâhs vilja omfattar allt och allt existerande existerar för att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vill så.

Därtill skall det tros på Allâhs förmåga med vilken Han skapar allting. Det finns inget icke-existerande eller existerande, litet eller stort, tal eller handling, rörelse eller stillhet, utan att Allâh vill så. Inget av det omnämnda finns utan att Allâh har skapat det med Sin vilja och förmåga som är kapabel till allt.

Trots det skickade Allâh sändebuden och uppenbarade skrifterna med vilka Han ålade slavarna påbud, förbud, trosläror, dyrkan och dylikt. Den lydige lyder för att Allâh vill så utan att det går emot Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) vilja och förmåga. Den lydige som följer de ädla sändebuden hamnar i paradiset. Den trotsige som beljuger och opponerar sig dem straffas utmed sin avvikelse. Om avvikelsen rör sig om otro, så hamnar han i ett evigt helvete, och om den rör sig om stora synder, så är det upp till Allâh ifall Han vill förlåta honom eller straffa honom.

1Muslim (2653).

2Abû Dâwûd (4700).

36:59

431:16