12. Obligatoriskt att följa Salafs dogm

Den plikten klargörs i Qur’ânen, Sunnah och imamernas uttalanden. I Qur’ânen står det:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Han hotade oliktänkarna med helvetet. Och Han lovade dem som följer dem välbehag och paradis:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”2

50 – I Sunnah sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”3

Han befallde att hans renläriga kalifers väg anammas liksom hans egen väg anammas. Han klargjorde att nyheter är innovationer och villfarelser. Det vill säga allt som inte är överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares Sunnah.

52 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund kommer att råka ut till fullo för det israeliterna råkade ut för. Om någon av dem har öppet samlag med sin moder kommer någon från mitt samfund också att ha det. Israeliterna delades upp i sjuttiotvå grupper och de kommer att delas upp i en mer.”4

I en annan rapportering står det:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”5

53 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den räddade gruppen följer honom och hans följeslagare. Den som följer dem är räddad. Den som avviker från dem tillhör Eldens sjuttiotvå grupper. Ty den som inte följer Salaf (rahimahumullâh) och tror på egenskaperna i Qur’ânen och Sunnah på ett sätt som avviker från Salafs dogm har förnyat och innoverat i religionen. Profeten (sallâ Allâhu wa sallam) sade ju förvisso:

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

14:115

29:100

3Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

4ash-Sharî´ah, sid. 15

5Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).