12. När byggde Quraysh Ka´bah?

Fråga 12: När byggde Quraysh Ka´bah?

Svar: Quraysh byggde Ka´bah när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var 35 år. De lät honom avgöra vem som skulle placera den svarta stenen i den. Han lade den i en duk och sade åt varje stam att ta tag i en kant. De var fyra stammar. När de hade lyft upp den till dess plats lade han den själv i Ka´bah.