12. Måste läderstrumporna sitta kvar på fötterna av sig själva för att strykas?

Fråga 12: Måste läderstrumporna sitta kvar på fötterna av sig själva för att det skall vara tillåtet att stryka på dem?

Svar: Den korrekta åsikten är att det inte är ett villkor. Bevisen som tillåter strykningen på läderstrumporna är oinskränkta. Vad är problemet så länge de nyttar honom och han kan gå i dem? Kanske har han bara de läderstrumporna. Kanske är han sjuk och rörelseförhindrad och tar på dem för att värma sig. Det villkoret saknar nämligen bevis.