12. Månadscykelns relation till skilsmässan

7 – Det är förbjudet för maken att skilja sig från sin hustru under hennes månadscykel. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

”Profet! När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han [iaktta] den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all noggrannhet].”1

Det vill säga då kvinnorna går den kända väntetiden till mötes. Ett sådant tillstånd äger endast rum när maken skiljer sig från henne under hennes graviditet eller rena tillstånd vari han inte har haft samlag med henne. Hon har inte gått väntetiden till mötes om hon skiljs under sin månadscykel eftersom väntetiden börjar inte gälla under månadscykeln som hon skiljs i. Det gör den inte heller under hennes rena period som hon har haft samlag i därför att hon inte vet huruvida hon har blivit gravid under den perioden så att vänteperioden förknippas med graviditeten eller om hon inte har blivit gravid så att vänteperioden förknippas med månadscykeln. I och med att man inte är övertygad om vilken vänteperiod som skall gälla, så är det förbjudet att skilja sig från henne tills att frågan blir klar och tydlig.

Utmed den tidigare versen är det alltså förbjudet att skilja sig från kvinnan under hennes månadscykel. Likaså har det bekräftats hos al-Bukhârî, Muslim och andra från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som skiljde sig från sin maka under hennes månadscykel. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev han arg och sade:

”Säg åt honom att ta tillbaka henne och behålla henne tills hon blir ren. Därefter skall hon få sin månadscykel och sedan bli ren igen. Sedan kan han behålla henne om han vill det eller lämna henne innan han har samlag med henne. Det är vänteperioden som Allâh har befallt att kvinnorna skall skiljas till.”2

Om mannen skiljer sig från makan under hennes månadscykel så är han syndig. Han är skyldig att ångra sig inför Allâh (ta´âlâ) och ta tillbaka sin maka för att skilja sig från henne utmed Sharî´ah och i enlighet med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Därefter låter han henne vara tills hon blir ren från månadscykeln vari han skiljde sig från henne för att därefter få sin månadscykel igen för att därefter återigen bli ren. Efter det kan han behålla henne om han vill det eller lämna henne innan han hinner ha samlag med henne.

Skilsmässa under månadscykeln är inte förbjuden i tre fall:

Det första: Om skilsmässan sker innan maken är ensam med makan eller innan han har samlag med henne. I så fall är det okej att skilja sig från henne under hennes månadscykel. Ty i det fallet har hon ingen vänteperiod och därmed motstrider inte skilsmässan Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

”Profet! När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han [iaktta] den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all noggrannhet].”

Det andra: Om månadscykeln sker under graviditeten, vilket har angivits.

Det tredje: Om skilsmässan är mot ersättning (Khul´). I så fall är det tillåtet att skiljas under hennes månadscykel. Exempel på det är att makarna har ett stormigt äktenskap varpå maken tar ersättning från henne för att skilja sig från henne. Det är tillåtet ehuru hon har sin månadscykel. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Thâbit bin Qays bin Shammâs maka kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Jag har inget emot hans karaktär eller religion, men jag hatar otro efter islam.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ger du tillbaka hans gård till honom?” Hon sade: ”Ja.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ta emot gården och skilj dig från henne.”3

Rapporterad av al-Bukhârî.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade inte henne om hon hade sin månadscykel eller inte. I och med att skilsmässan handlade om att kvinnan lösgjorde sig själv från honom, så är den tillåten i alla fall på grund av behov. Ibn Qudâmah sade i ”al-Mughnî” när han förklarade varför det är tillåtet att skilja sig mot ersättning under månadscykeln:

”Det är tillåtet att göra Khul´ under tiden som kvinnan har sin månadsperiod eller rena period som hon har haft samlag i. Anledningen bakom förbudet i att skilja sig under månadsperioden, är skadan som sluter sig till den långa väntetiden.

Khul´ är för att avvärja skadan hon upplever i det tumultartade familjelivet som hon delar med personen hon hatar och avskyr. Det är värre än den långa väntetiden. Sålunda är det tillåtet att avvärja den större ofärden med den mindre. Därför frågade inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnan som begärde Khul´ om hennes tillstånd…”4

Beträffande giftermål med en kvinna under hennes månadscykel, så är det okej. I grund och botten är det tillåtet och det finns inget bevis som förbjuder det. Dock kan makens övernattning med makan i det tillståndet diskuteras. Om han är säker på att han inte kommer att ha samlag med henne, så är det ingen fara. Annars skall han inte göra det förrän hon blir ren så att de inte faller i synd.

165:1

2al-Bukhârî (5251) och Muslim (1471).

3al-Bukhârî (5273).

4al-Mughnî (7/52).