12. Islams främlingskap och främlingarnas dygd

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ

”Det är olyckligt [för människorna] att det bland de släkten [som Vi lät gå under] före er tid, inte fanns fler kloka och sansade människor, som [försökte] hejda oordningen och sedefördärvet på jorden! Dessa var bara ett fåtal bland dem Vi räddade, medan de orättfärdiga hängav sig åt ett förvekligande liv av nöjen och njutningar och sjönk [allt djupare] ned i synd.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam började främmande och skall återkomma främmande som det började – Tûbâ till främlingarna!”2

Rapporterad av Muslim.

Ahmad rapporterade via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad:

”Vilka är främlingarna?” Han svarade: ”Ett fåtal bland stammarna.”3

I en annan rapportering står det:

”Främlingarna är de som korrigerar när människorna har blivit förstörda.”4

Ahmad rapporterade via Sa´d bin Abî Waqqâs med formuleringen:

”Tûbâ till främlingarna den dagen då människorna har blivit förstörda!”

at-Tirmidhî rapporterade via Kathîr bin ´Abdillâh, från sin fader, från sin farfar med formuleringen:

”Tûbâ till främlingarna som korrigerar det människorna har förstört av min Sunnah!”5

Abû Umayyah sade:

”Jag frågade Abû Tha´labah al-Khushanî (radhiya Allâhu ´anh) om hans förklaring till versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er.”6

Han svarade: ”Jag svär vid Allâh att jag själv har frågat en kunnig person om den; jag frågade Allâhs sändebud som sade: ”Ni skall påbjuda varandra det goda och förbjuda varandra det onda. När ni ser en åtlydd girighet, följd lust, prioriterad världslighet och hur var och en ser upp till sin åsikt, skall du hålla dig för dig själv och lämna lekmännen. Framför er kommer dagar då den tålmodige under dem är som personen som greppar kol och handlaren som handlar liksom ni handlar belönas för femtio män.” Vi sade: ”Bland oss eller bland dem?” Han sade: ”Bland er.”7

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî.

Ibn Wadhdhâh rapporterade liknande betydelse från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) med formuleringen:

”Efter er kommer det dagar då den som tålmodigt håller fast vid det som ni gör idag belönas för femtio män bland er.”

Därefter sade han: Muhammad bin Sa´îd underrättade oss: Asad underrättade oss: Sufyân bin ´Uyaynah underrättade oss, från Aslam al-Basrî, från Sa´îd, al-Hasans broder, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag sade till Sufyân: ”Är detta från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han sade: ”Ja. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Idag har ni ett klart vittnesbörd från er Herre, ni påbjuder det goda, förbjuder det onda och kämpar för Allâhs sak och ni har inte drabbats av de två berusningarna i form av okunnighet och kärlek till det jordiska. Ni kommer dock att ändras så att ni låter bli att påbjuda det goda, förbjuda det onda, kämpa för Allâhs sak och ni kommer att drabbas av de två berusningarna. Den dagen kommer han som håller fast vid Skriften och Sunnah att belönas för femtio.” De sade: ”Bland dem?” Han sade: ”Nej. Bland er.”8

Han rapporterade med en berättarkedja via al-Mu´âfirî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tûbâ till främlingarna som håller fast vid Allâhs skrift när den överges och praktiserar Sunnah när den släcks!”9

111:116

2Muslim (145).

3Ahmad (1/398).

4Zawâ’id-ul-Musnad (4/73).

5at-Tirmidhî (2630) som sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

65:105

7Abû Dâwûd (4341), at-Tirmidhî (3058) och Ibn Mâdjah (4014).

8al-Bid´a, sid. 133.

9al-Bid´a, sid. 122.