12. Hadîth ”Om ni ser någon sälja eller köpa i moskén…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (291)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/236-237)

291 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni ser någon sälja eller köpa i moskén, ska ni säga: ”Må Allâh inte ge dig vinst i din affär!” Och om ni ser någon efterlysa ett bortsprunget djur, ska ni äga: ”Må Allâh inte återge det till dig!”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Den rapporteras även av an-Nasâ’î, Ibn Khuzaymah och al-Hâkim som sade:

”Den är autentisk enligt Muslims villkor.”

I sin ”as-Sahîh” rapporterade Ibn Hibbân en liknande första hälft av hadîthen.

1Autentisk.