12. Hadîth ”När en man går upp för att två sig…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (187)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/192-194)

187 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När en man går upp för att två sig inför bön och tvättar sina handflator, faller alla synder från hans handflator med den första droppen. När han sköljer sin mun, drar in vatten i sin näsan och snyter ut det, faller hans synder från hans mun och läppar med den första droppen. När han tvättar sitt ansikte, faller alla hans synder från hans hörsel och syn med den första droppen. När han tvättar sina händer till och med armbågarna, och sina fötter till och med fotknölarna, undkommer han alla synder som den dag då hans moder födde honom. Om han ställer sig upp för att be, höjer Allâh honom i rang, och om han sätter sig ned, sätter han sig skonad.”1

Rapporterad av Ahmad och andra via ´Abdul-Hamîd bin Bahrâm, från Shahr bin Hawshab. at-Tirmidhî sade att den är god via andra. Sett till alla andra håll är berättarkedjan god; den är helt okej. Han återberättade den också via ett autentiskt håll med tillägget från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Tvagningen stryker det föregående varefter bönen utökar belöningen.”2

I en annan formulering sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

När en muslimsk man tvår sig, lämnar hans synder hans hörsel, syn, händer och fötter. Om han sätter sig ned, sätter han sig förlåten.”3

Berättarkedjan är god.

I en annan formulering står det:

När en muslim tvår sig och tvättar sina händer, stryks det som hans händer har gjort. När han tvättar sitt ansikte, stryks det som hans ögon har tittat på. När han bestryker sitt huvud, stryks det som hans öron har hört. När han tvättar sina fötter, stryks det som hans fötter har gått till. Skulle han be efteråt belönas han ytterligare.”4

Berättarkedjan är god.

I at-Tabarânîs ”al-Mu´djam al-Kabîr” säger en formulering följande:

Abû Umâmah sade: ”Om jag inte hade hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga detta sju gånger, skulle jag inte ha sagt det: ”När en man tvår sig som han befallts, försvinner synder från hans hörsel, syn, händer och fötter.”

Berättarkedjan är god.

1Autentisk via andra.

2Autentisk via andra.

3Autentisk via andra.

4Autentisk via andra.