12. Hadîth ”Muslimen ber medan hans synder…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (362)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/267)

362 – Salmân al-Fârisî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Muslimen ber medan hans synder är upplyfta över hans huvud. Varje gång han går ned med pannan på marken, faller de från honom. När han har bett klart, har hans synder fallit från honom.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och ”al-Mu´djam as-Saghîr”. I berättarkedjan finns Ash´ath bin Ash´ath as-Sa´dânî vars biografi jag inte har hittat2.

1God och autentisk.

2Han är känd. Både Ibn Hibbân och andra betraktade honom som pålitlig. Han nämns i ”as-Sahîhah” 3402).