12. Hadîth ”Fredagsbönen presenterades för Allâhs sändebud…”

694 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Fredagsbönen presenterades för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Djibrîl (´alayhis-salâm) kom med den till honom. Den var som en vit spegel med något i mitten som påminde om en svart prick. Han sade: ”Djibrîl! Vad är detta?” Han sade: ”Det är fredagen. Din Herre presenterar den för dig så att den skall vara en högtid för dig och för ditt folk efter dig. Den är bra för er. Du kommer att vara den förste och judarna och nasaréerna kommer att vara efter dig. Under den finns en stund vari ingen tillber sin Herre om något bra som har bestämts för honom utan att Han ger det till honom, eller ber om skydd mot något ont utan att Han avvärjer något som är än värre från honom.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja.

1God och autentisk. Resten av hadîthen kommer att – om Allâh tillåter – tas upp mot slutet av kapitlet.