12. Hadîth ”Den som fastar en dag på Allâhs väg, fjärmar Allâh…”

989 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar en dag på Allâhs väg, fjärmar Allâh hans ansikte sjuttio höstar från Elden till följd av den dagen.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î med en god berättarkedja och at-Tirmidhî via Ibn Lahî´ah. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande.”

Också Ibn Mâdjah rapporterade den via ´Abdullâh bin ´Abdil-´Azîz al-Laythî. De resterande återberättarna är pålitliga.

1Autentisk.