12. Hadîth “Antingen har du innoverat…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (60)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/132)

60 – ´Amr bin Zarârah sade:

Medan jag stod och berättade sagor ställde sig ´Abdullâh (det vill säga Ibn Mas´ûd) framför mig och sade: ”´Amr! Antingen har du innoverat en villfaren innovation eller också är du mer vägledd än Muhammad och Hans följeslagare.” Jag såg hur alla lämnade mig så att jag blev helt ensam.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med två berättarkedjor varav en är autentisk2.

1Autentisk via andra.

2ad-Dârimî rapporterade liknande med längre version.