12. Hadîth ”Allâhs bästa slavar är…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (243)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/217)

244 – Ibn Abî Awfâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs bästa slavar är helt säkert de som iakttar solen, månen och stjärnorna i syftning på erinran av Allâh.”1

Rapporterad av at-Tabarânî, som står för formuleringen, al-Bazzâr och al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

1God via andra.