12. Gott och ont sker utmed Allâhs vilja

Det här ämnet är väldigt. Qadariyyah har som sagt farit vilse i det. De består av två grupper i den här frågan:

1 – De som säger att Allâh beslutar varken det goda eller det onda. Enligt dem är det slavarna som skapar sina handlingar, både de goda och de dåliga. Därmed dementerar de Allâhs fullkomlighet och bekräftar otaliga andra skapare med Honom.

2 – De som säger att Allâh beslutar det goda till skillnad från det onda. Denna grupp låter förståndet döma bevisen varför de har gått vilse.

Denna undergångna sekts antagonister är en annan undergången sekt som bekräftar Allâhs handlingar så överdrivet mycket att de avfärdar skapelsens handlingar. De heter Djabriyyah. De menar att slaven är påtvingad alla sina handlingar och att han saknar såväl förmåga som val. Han är som luft vill säga. De jämför honom med trädkronan som vajar än till höger, än till vänster, beroende på vinden, utan förmåga eller val.

Sanningen är att en människa som ansvarar för sina handlingar gör både gott och ont utmed egen vilja och förmåga som i sin tur är underordnade Allâhs vilja. Slaven gör gott och ont utmed egen vilja som är underordnad Skaparens vilja. Det är Allâh som skapar handlaren och hans handling, god som ond. Förstå detta och anamma det. Slaven är inte alls påtvingad. Ty Allâh har försett honom med förmåga, val och vilja som är underordnade Hans (´azza wa djall) vilja. Om han gör gott, så är det först och främst tack vare Allâhs gåva och nåd och därefter hans egen handling och anskaffning som han belönas för. Och om han syndar, så är det först och främst i enlighet med Allâhs vishet och rättvisa och därefter hans egen anskaffning som han förtjänar att straffas för. Detta är Ahl-us-Sunnahs dogm i sakfrågan. De är inte som extrema Qadariyyah som dementerar Allâhs (´azza wa djall) handlingar, inte heller som extrema Djabriyyah som bekräftar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) handlingar så överdrivet mycket att de avfärdar skapelsens handlingar. Enligt de sistnämnda tillskrivs handlingarna handlaren metaforiskt och inte verkligt. Deras teori fordrar att syndaren straffas orättvist då han är påtvingad sin synd.

Som sagt är Ahl-us-Sunnah måttliga. De bekräftar slavens verkliga handlingar och att Allâh har beslutat alla öden. Han har skapat slaven och hans handlingar. Att handlingarna, goda som onda, tillskrivs slaven handlar om hans frivilliga handling och anskaffning, inte att de utesluts ur Allâhs vilja:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

Att det goda och det onda tillskrivs Allâh handlar om att det är Han som har skapat, bildat och bestämt det. Ren ondska tillskrivs inte Allâh eftersom alla Allâhs handlingar är visa och goda. Därför tillskrivs inte ondska Allâh som ondska – den tillskrivs slavarna som gör den och anskaffar den. Dock har Allâh bestämt den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det onda tillkommer inte Dig.”2

Det vill säga att Allâh vare sig behagas av det, befaller det eller tycker om dess utövare. Han (´azza wa djall) sade:

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

”Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina slavar med tillfredsställelse men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.”3

181:29

2Muslim (771).

339:7