12. Godhet är vana

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 23-25

94 – Abû Bakr underrättade oss: Dja´far bin ´Awn underrättade oss, från Ibrâhîm bin Ismâ´îl, från az-Zuhrî, från Dja´far bin ´Amr bin Umayyah, från sin fader:

”Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade honom ensam för att spionera på Quraysh.”

95 – as-Salt bin Mas´ûd underrättade oss: Yahyâ bin ´Abdillâh bin Yazîd bin ´Abdillâh bin Unays underrättade oss, från sin farbror:

”Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade honom ensam i en bataljon.”

96 – Ibn Kâsib underrättade oss: Sufyân bin Hamzah underrättade oss: Kathîr bin Zayd berättade för mig, från at-Tufayl bin Mudrik, från sin farfar:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade honom för att hämta hans dotter från Makkah.”

97 – al-Hûtî underrättade oss: Ibn Humayd underrättade oss, från ´Abdul-´Azîz bin Abî Dâwûd, från Tâwûs, från ´Ammâr bin Yâsir, som sade:

”Jag var en av Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tio resekamrater när han såg en tillmöteskommande man. Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ser ni något?” De sade: ”Ja, Allâhs Sändebud. Vi ser en tillmöteskommande man.” Allâh Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han har inte haft något sällskap på tre dagar. Den enda mat som han hade med sig var den som hans riddjur åt av.” När han hade kommit fram gick vi fram till honom och sade: ”Varifrån kommer mannen?” Han sade: ”Jag har inte haft något sällskap på tre dagar. Den enda mat som jag hade med mig var den som mitt riddjur åt av.”

98 – al-Hûtî underrättade oss: Ibn ´Ayyâs underrättade oss, från Sadaqah bin ´Abdillâh, från al-Muhâdjir bin Habîb, från Abûd-Dardâ’, som sade:

”Jag fördömer de lärde som tar efter syndare. Istället borde syndare ta efter de lärde.”

99 – Wahb bin Baqiyyah underrättade oss: Khâlid underrättade oss, från Ismâ´îl, från Qays: Jag hörde Talhah bin ´Ubaydillâh säga:

”Den minsta skammen för en person är att han sitter hemma.”

100 – Abû Bakr underrättade oss: Husayn bin ´Alî al-Dju´fî underrättade oss, från Zâ’idah, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr: En man – Abû Bakr namngav honom – underrättade mig:

”´Abdullâh kommenderade sin son ´Abdur-Rahmân och sade: ”Jag kommenderar dig att frukta Allâh, vidga ditt hem, behärska din tunga och gråta över din synd.”

101 – Abû Bakr underrättade oss: al-Walîd bin Muslim underrättade oss, från Rawh bin Djanâh: Yûnus bin Halbas underrättade oss att han berättade för dem att han hörde Mu´âwiyah återberätta Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

”Godhet är vana och ondska är envishet.”1

1Ibn Mâdjah (221). God enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Djâmi´” (3348).