12 frågor till Imâm Ahmad om Ramadhân

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)
Källa: Masâ’il al-Imâm Ahmad, sid. 90-96

 

1 – Jag hörde Ahmad ställas frågan om den fastande som råkar svälja en fluga. Han svarade:

”Han skall inte ta igen den dagen.”

2 – Jag hörde Ahmad ställas frågan om den fastande som kräks. Han svarade:

”Om han gör det avsiktligt, får han fasta om den dagen. Annars skall han inte fasta om den.”

3 – Jag hörde Ahmad ställas frågan om den fastande som kysser sin hustru. Han svarade:

”Han får göra det om han inte fruktar att han får utlösning. Kanske är han ung och får utlösning.”

Dessutom hörde jag honom säga:

”Han skall inte göra det om han är ung.”

Vid ett annat tillfälle sade han:

”Jag är inte förtjust i det.”

4 – Jag frågade Ahmad om en man som sover med sin fru i Ramadhân efter gryningen. Han svarade:

”Om han är ung, tycker jag att han skall undvika henne strax innan gryningen.”

5 – Jag frågade Ahmad om den fastande skall fasta om dagen om han utav glömska äter i Ramadhân.
Han svarade:

”Nej.”

6 – Jag frågade Ahmad om en man som får utlösning och därefter avsiktligt lägger sig för att sova och inte vaknar före gryning. Han svarade:

”Ingen fara.”

7 – Jag hörde Ahmad ställas frågan om den fastande som sköljer munnen utav törst. Han svarade:

”Jag föredrar att han skvätter vatten på bröstet.”

8 – Jag hörde Ahmad ställas frågan om den fastandes tvivel på gryningen. Han svarade:

”Han får äta [och dricka] till dess att han är säker på att det grynats.”

9 – Jag hörde Ahmad säga:

”Det är bättre för den resande att låta bli att fasta.”

10 – Jag hörde Ahmad ställas frågan om resor i Ramadhân. Han svarade:

”Det är tillåtet. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste i Ramadhân.”

11 – Jag frågade Ahmad när barn skall beordras att fasta. Han svarade:

”När de klarar av det.”

Jag frågade:

”Även om de inte nått puberteten?”

Han sade:

”Ja.”

12 – Jag frågade Ahmad om en man som fastar varannan dag och på så sätt råkar fasta en fredag. Han svarade:

”Ingen fara. Däremot är det föraktfullt att avse att fasta en fredag.”