12. Ett bra namn inger barnet stolthet och ära

Ett bra namn inger barnet stolthet och ära. När barnet blir fem eller sex år och frågvist kommer det att fråga:

”På grund av vad namngav du mig så? Varför valde du just det namnet? Vad betyder det?”

Om fadern valde ett bra namn kommer han att bli glad. Och om han inte gjorde det, faller han misslyckat ned framför sin minderårige son. Där och då avslöjas faderns ytlighet och dumhet. Det första fadern gjorde var alltså att han klädde barnet i en främlings kläder och satte honom i en obekväm situation. Det är en avvikelse från vägledningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:

”Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till en jude, kristen eller elddyrkare.”1

1al-Bukhârî (3/176) och Muslim (2658).