12. Erkänt herravälde fordrar uppriktig dyrkan

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Om du vill ha bevis för att dessa människor som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekrigade verkligen bekräftade allt det, så skall du läsa Hans (ta´âlâ) ord:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

”Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allâh.” Och du skall säga: ”Skall ni då inte frukta?”1

Här bevisar författaren (rahimahullâh) att dessa människor bekräftade Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Han lade upp avhandlingen som en dialog för att dess bevisning skall vara starkare, stadigare och fullkomligare.

أَفَلاَ تَتَّقُونَ

”Skall ni då inte frukta?”

Skall ni då inte frukta Allâh om ni bekräftar detta? Ni har ju bekräftat att Han besitter fullkomlig makt och ordning. Ni har bekräftat att Han är den ende Skaparen som skänker uppehälle. Ni har bekräftat att Han har makten över hörsel och syn. Ni har bekräftat att Han låter livet spira ur det döda och låter döden stiga fram ur det levande. Dessutom har ni bekräftat att Han styr ordningen i allt och alla. Frågan är ställd i fördömande och fordrande syfte. Det vill säga att om ni verkligen bekräftar allt detta måste ni även frukta Allâh och dyrka Honom allena.

110:31