12. Det är avguderi att avlägga eder för någon annan än Allâh

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

 

 

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

 

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ

 

”De som står fast vid sina löften.”1

 

2 –

 

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ

 

”Allâh har full kännedom om det som ni ger åt andra och det som ni [högtidligen] lovar att ge.”2

 

3 – Det har rapporterats autentiskt att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”3

 

 

FÖRKLARING

Det vill säga att det hör till större avguderi. Detta avguderi praktiserades på den hedniska tiden och den praktiseras av gravdyrkarna som avlägger eder för gravarna och ber dem om hjälp och annat. Profeterna sändes för att fördöma denna typ av avguderi som utövades på den hedniska tiden. Vad beträffar mindre avguderi, så är det i form av ögontjäneri, svordom vid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och fraser som ”Vad Allâh och du vill”.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ

”De som står fast vid sina löften.”4

Detta är en hyllning till de troende som lever upp till sina avlagda fina eder som är utmed Sharî´ah. Det bevisar att eder är en form av dyrkan. Därav är de endast tillåtna att ägnas Allâh (subhânah).

2 –

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ

”Allâh har full kännedom om det som ni ger åt andra och det som ni [högtidligen] lovar att ge.”5

Det betyder att Allâh känner till tjänarnas försörjning och eder. Allâh belönar dem för dem om de är för Allâhs sak. Det bevisar att handlingen är en form av dyrkan då den nämns tillsammans med försörjning. Försörjningen är, liksom välgörenhet till fattiga och tiggare, också en typ av dyrkan om den görs för Allâhs sak. Om en person avlägger en ed för en grav eller skänker välgörenhet för en grav, dess konstruktion eller särskilda gudomar, är handlingen ett större avguderi.

3 – Det har rapporterats autentiskt att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”6

Det betyder att det är obligatoriskt att uppfylla eder som utgör en dyrkan av Allâh. Exempel på det är att man säger:

”Jag ålägger mig själv att göra det och det för Allâh.”

Angående trots är det inte tillåtet att uppfylla syndiga eder.

176:7

22:270

3al-Bukhârî (6696).

476:7

52:270

6al-Bukhârî (6696).