12. Den största plikten och det största förbudet

Det största som Allâh har befallt är Tawhîd. Tawhîd innebär att all dyrkan skall ägnas enbart åt Allâh. Du får nämligen inte dyrka någon annan än Honom. Du får inte dyrka någon staty, någon profet, någon ängel, någon sten, någon djinn eller någonting annat. Allâh (subhânah) sade:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”1

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om någon avgudar vid Allâhs sida skall allt vad han har åstadkommit [i denna värld] gå om intet och [i nästa liv] skall han höra till förlorarna.”2

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) blev frågad:

”Vilken synd är störst?” Han svarade: ”Att du sätter en vederlike bredvid Allâh när det är Han som har skapat dig.” Det sades: ”Vilken kommer sedan?” Han svarade: ”Att du dödar ditt barn för att du fruktar att det skall äta med dig.” Det sades: ”Vilken kommer sedan?” Han svarade: ”Att du gör otukt med din grannfru.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde att avguderiet är den största, värsta och farligaste synden. I en annan hadîth sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Skall jag inte berätta för er om den största synden?” Vi sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Avguderi med Allâh.”4

Tawhîd är alltså att dyrkan ägnas enbart åt Allâh.

Avguderi är att tillbe någon annan än Allâh, rädas någon annan än Allâh, lägga sitt hopp i någon annan än Allâh, slakta för någon annan än Allâh, avlägga eder för någon än Allâh eller göra någon annan form av dyrkan för någon annan än Allâh. Allt det är större avguderi oavsett om den åkallade är en profet, en ängel, en djinn, ett träd, en sten eller något annat. Således sade Allâh (ta´âlâ):

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

Dyrka Allâh och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida.”5

Ordet ”ingenting” nämns i obestämd form i nekande sammanhang och berör på så sätt allting. Allâh (subhânah) sade:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro.”6

Det största som Allâh har befallt är Tawhîd, och det är att dyrka enbart Allâh, och det största som Han har förbjudit är avguderi, och det är att avguda med Allâh (´azza wa djall). Till följd därav händer det ofta att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) befaller Tawhîd och förbjuder avguderi i Sin skrift.

16:88

239:65

3al-Bukhârî (447) och Muslim (86).

4al-Bukhârî (5976) och Muslim (87).

54:36

698:5

[Nästa sida]