12. Den som förtalar en enda följeslagare

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 70

Till klar, tydlig, bekräftad och allom bekant Sunnah hör att alla Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares goda sidor ska nämnas. Samtidigt ska deras dåliga sidor och inbördes kontroverser förtigas.

Den som förtalar, nedvärderar, skymfar eller kritiserar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, om så bara en av dem, oavsett mängd och storlek som medför förtal av någon av dem, är en vidrig innovatör och en skiljande Râfidhî. Må Allâh inte acceptera någonting från honom!

Det är Sunnah att älska dem. Det är dyrkan att be för dem. Det är medel att rätta sig efter dem. Det är dygd att följa dem.