12. Den rättfärdiga hustrun skall stanna hemma

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att hon stannar hemma och inte går in och ut ur hemmet hela tiden. Hon får endast gå ut vid behov. Hon skall inte gå ut utsmyckad och med avtäckt ansikte. Hon skall sänka blicken och bevara sin blygd. Vi har stött på vissa texter kring detta. Ett av bevisen är det at-Tabarânî rapporterade i ”al-Awsat”1 via Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan är ´Awrah. När hon går ut ser Satan henne som ett byte. Hon är närmast Allâh när hon är längst inne i sitt hem.”

12890 och 8096. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (2688).